Gara UDACE, C.Volpino-Vigolo, 26.4.08 - massarob.info

Gara UDACE, C.Volpino-Vigolo, 26.4.08

FC media 181, max 197, ninte valori di potenza.